menu
all rights reserved

Copyright © 2002-2015 E-Lingui - All rights reserved

teacher
wp00000000.png
courses.png
planning.png
children.png

Индивидуални или групови курсове

E-Lingui предлага курсове насочени към всеки интерес, нужда и възможности за учене на езици. Честотата на курсовете зависи от индивидуалните нужди, дали очаквате бързи резултати заради наложителни професионални изисквания или просто искате да научите език за лично удовлетворение или интерес.

Интензивни курсове

E-Lingui ви предлага интензивни курсове, сливане на програми за обучение, което помага да се развие езика на много високо ниво за кратко време. Тази програма се състои от 60 часа интензивно индивидуално обучение за период от 2 до 4 седмици.

Курсове за фирми и корпоративни клиенти

Трябва да се подготвите за важна среща или сте в процес на развиване на партньорски взаймоотношения? Първото впечатление обикновено е най-важното нещо при установяване на такива взаймоотношения. E-Lingui ви помага за установяванетона такива взаймоотношения и преодоляването на езикови трудности и културни бариери.

Курсове за студенти

Имате нужда да вземете изпит или нуждата и желанието да усъвършенствате още един чужд език? Станете част от обучителния цикъл на Е-Lingui.

Курсове за деца

Малките деца са най`приспособими за изучаване на чужди езици. Те се притесняват по`малко. Доказано е, че изучаването на чужди езици от малки деца спомага за увеличаване на интелектуалното и умственото им развитие. Те придобиват по`добро чувство за слушане и гъвкавост в мисленето. Деца говорещи повече езици се ползват с предимство в училищата, университетите и тяхната карйера.

Срещи за обучения – всеки ден от 18:00 часа.

     

wp25cbf8b7.png
wp87f7dd65_0f.jpg
wp3058883d_0f.jpg
wpb72d9a56.png
wpe694ca89.png